top of page

שאלון טרום הטמעה

אנא דרג/י את המשפטים הבאים לפי הרלוונטיות שלהם עבורך: כוכב אחד - לא רלוונטי, חמישה כוכבים - רלוונטי מאוד
הייתי רוצה לעקוב ולנטר במדויק אחר נוכחות העובדים
הייתי רוצה לקבל סקירה ברורה של המיקומים הנוכחיים של הציוד והכלים
הייתי רוצה להגביר את שיתוף הפעולה של צוות ההנהלה לגבי פעילויות מתוכננות עם מקור מידע יחיד ואמין
הייתי רוצה להפחית את הזמן שבו אני מתעדכן לגבי סטטוס פעילות (התחלה/סיום/עיכוב)
הייתי רוצה לשפר את נתוני הבטיחות באתר
הייתי רוצה להיות מודע לאירועי בטיחות בזמן אמת
הייתי רוצה להפוך את הכנת יומן העבודה לאוטומאטית
הייתי רוצה להפוך את דוחות השעות של העובדים לאוטומטיים, ללא צורך בתיקון ידני
הייתי רוצה לתחקר אירועים יותר טוב מהיום - מי, איפה, מתי
הייתי רוצה לקבל הודעות על כניסת עובדים לאזורים מוגבלים/אסורים

הטופס נשלח בהצלחה

bottom of page